ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Dejavnost zavoda

 

Zdravstveni dom Ormož je " UČNI ZAVOD"

 Q 86 Zdravstvo
 Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
 L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
 P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 C 32.500 Zobotehnika
 O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (pripravniki, sekundariji, specializanti, tolmači)

 Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti