ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Zadovoljstvo pacientov z zdravstveno obravnavo (vprašalnik)

Pacienti imajo od 2. septembra 2019 možnost, da podajo oceno, v kolikšni meri so bili zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti svoje zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. To lahko storijo preko kratkega vprašalnika, ki je preveden v več jezikov in v elektronski obliki dostopen na portalu zVem.
Povezava:
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl 

Izpolnjevanje vprašalnika, ki terja manj kot pet minut, je prostovoljno in anonimno. Vprašalnik je treba izpolniti v roku najmanj treh mesecev po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem se kot zaključek zdravstvene obravnave pojmuje zaključek posamezne ambulantne ali bolnišnične obravnave ali obravnave na domu (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu). Pacient praviloma izpolni vprašalnik sam, kadar pa tega ne zmore, lahko to v njegovem imenu storijo njegovi svojci, skrbniki ali drugi.

Odgovori pacientov nam bodo v pomoč v prizadevanju za nenehno izboljševanje dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da bo prilagojeno različnim potrebam in pričakovanjem pacientov, predvsem pa varno in kakovostno.

Vir: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo. 
Povezava:
https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/ 

 Vprašalnik za tiskat v več jezikih 

 Vprašalnik SLO.doc

 Vprašalnik HRV.doc

 Vprašalnik MAD.doc

 Vprašalnik-ITA.doc

 Vprašalnik_DE.doc

 Vprašalnik_EN.doc