ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Pohvala in pritožbe

 
V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016
smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Kako se lahko pritožim? 
                          Pacientove pravice brošura   
Pravilnik o reševanju prve zahteve        
Obr.1 - Zapis o prvi zahtevi        
Obr.2 - Zapis o usni zahtevi        
Obr.3 - Pisna zahteva        
Obr.4 - Vabilo na ustno obravnavo        
Obr.5 - Poziv za dopolnitev pisne zahteve        
Obr.6 - Zapisnik o ustni obravnavi        
Obr.7 - Pisni zaznamek