ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Dejavnost zavoda

 

Zdravstveni dom Ormož je " UČNI ZAVOD"

 Q 86 Zdravstvo
 Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
 L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
 P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 C 32.500 Zobotehnika
 O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (pripravniki, sekundariji, specializanti, tolmači)

 Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti


 

Podatki zavoda 

 Ime zavoda    Zdravstveni dom Ormož 
 Sedež zavoda  Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
 Telefon  (02) 741 09 00 
 Telefax  (02) 741 09 99
 Elektronski naslov  uprava@zd-ormoz.si
 Spletna stran  http://www.zd-ormoz.si/
 Matična števila  5054699000
 Davčna številka  93436173
 Transakcijski račun  SI56 0110 0600 7817 835  odprt pri UJP Slovenska Bistrica
 Registrska št. zavezanca pri ZZZS:  92120          
 Glavna dejavnost zavoda    86.210 
 Direktor zavoda  Vlasta Zupanič Domajnko dipl. uni.ekon.
 Strokovni vodja zavoda  Goran Hekič dr.med.spec
 Pomočnik direktorja  Helena Rojko mag. zdr. nege

 

 

Kontaktni podatki:

Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož

(02) 741-09 00

Zemljevid


Prikaži večji zemljevid

Odlok o ustanovitvi

Ustanovitelji

Pohvala in pritožbe

 
V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016
smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Kako se lahko pritožim?                            Pacientove pravice brošura   
Pravilnik o reševanju prve zahteve        
Obr.1 - Zapis o prvi zahtevi        
Obr.2 - Zapis o usni zahtevi        
Obr.3 - Pisna zahteva        
Obr.4 - Vabilo na ustno obravnavo        
Obr.5 - Poziv za dopolnitev pisne zahteve        
Obr.6 - Zapisnik o ustni obravnavi        
Obr.7 - Pisni zaznamek