ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Dejavnost zavoda

 

Zdravstveni dom Ormož je " UČNI ZAVOD"

 Q 86 Zdravstvo
 Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
 L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved
 P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 C 32.500 Zobotehnika
 O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (pripravniki, sekundariji, specializanti, tolmači)

 Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti


 

Podatki zavoda 

 Ime zavoda    Zdravstveni dom Ormož 
 Sedež zavoda  Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
 Telefon  (02) 741 09 00 
 Telefax  (02) 741 09 99
 Elektronski naslov  uprava@zd-ormoz.si
 Spletna stran  http://www.zd-ormoz.si/
 Matična števila  5054699000
 Davčna številka  93436173
 Transakcijski račun  SI56 0110 0600 7817 835  odprt pri UJP Slovenska Bistrica
 Registrska št. zavezanca pri ZZZS:  92120          
 Glavna dejavnost zavoda    86.210 
 Direktor zavoda  Aljaž Čibej dipl. inž. radiologije v.d. direktorja
 Strokovni vodja zavoda  Goran Hekič dr.med.spec
 Pomočnik direktorja  Helena Rojko mag. zdr. nege

 

 

Kontaktni podatki:

Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož

(02) 741-09 00

Zemljevid


Prikaži večji zemljevid

Odlok o ustanovitvi

Ustanovitelji

Pohvala in pritožbe

 
V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016
smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Kako se lahko pritožim? 
                          Pacientove pravice brošura   
Pravilnik o reševanju prve zahteve        
Obr.1 - Zapis o prvi zahtevi        
Obr.2 - Zapis o usni zahtevi        
Obr.3 - Pisna zahteva        
Obr.4 - Vabilo na ustno obravnavo        
Obr.5 - Poziv za dopolnitev pisne zahteve        
Obr.6 - Zapisnik o ustni obravnavi        
Obr.7 - Pisni zaznamek        

 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.

Dostopnost spletne strani

Zdravstveni dom Ormož se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani http://www.zd-ormoz.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je povsem skladna s priporočili WCAG 2.1, nivo AA. Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 15.9 2020. Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 18.4.2023.

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, nam pošljite na e-pošto: uprava@zd-ormoz.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Spletišče je bilo objavljeno v letu 2016.

Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si. 

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Cenik za cepljenje
 Cenik testiranja na SARS-CoV-2
Cenik za laboratorijsko storitev za
samoplačnike in ostale zdravstvene ustanove
Cenik za odstranitev klopa
 Cenik medicine dela, prometa in športa
Cenik sanitetnih in nenujnih
reševalnih prevozov s spremljevalcem

Cenik za fizioterapijo
Cenik za zdravstveno vzgojna predavanja
Cenik rentgenskih storitev za izvajalce zdravstvenih
storitev vključene v mrežo javne zdravstvene službe
 Cenik izvajanja zdravstvenega varstva
na javnih prireditvah
Cenik samoplačniških rentgenskih storitev
Cenik ure dela fizioterapevta
 Cenik za ponovno izdajo knjižice o cepljenju
Cenik čiščenja prostorov
Cenik za odredbo
Cenik pranja perila
Cenik za sterilizacijo materiala
Cenik nadstandardnih storitev in
materialov v zobozdravstveni dejavnosti 
 
 Cenik storitev fotokopiranja
Cenik za fizioterapijo   
Cenik dispanzer za ženske
Cenik za merjenje
gleženjskega indeksa 
 
Medicinska pedikura